Συνδρομές

Το κόστος εγγραφής στο Σύλλογο είναι 15 ευρώ, ενώ η ετήσια συνδρομή είναι 20 ευρώ.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με την Ταμία ή με κατάθεση στο λογαριασμό του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα:

Αρ. Λογ/σμού : 760 / 004320 – 62

IBAN: GR 35 0110 7600 0000 7600 0432 062