Συνδρομές

Το κόστος εγγραφής στο Σύλλογο είναι 15 ευρώ, ενώ η ετήσια συνδρομή είναι 20 ευρώ.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με την Ταμία ή με κατάθεση στο λογαριασμό του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα:
Αρ. Λογ.: 760 / 002568 – 26
IBAN: GR38 0110 7600 0000 7600 0256 826