Εκλογές 2021

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και τη συνεδρίαση του νέου συμβουλίου, η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χαλάτσης Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Μαρίνη Ευγενία
Γραμματέας: Βορριά Ματούλα
Ταμίας: Χαλάτση Ελένη – Άννα
Μέλος: Μπενοβίας Γιώργος

Αναπληρωματικά μέλη: Βουρνούς Νίκος, Μισετζής Γιώργος, Μακρίδης Νίκος

Ελεγκτική επιτροπή: Στραχίνη Νατάσα, Αθανασόπουλος Δημήτριος, Πυλιώτης Θεόδωρος
Αναπληρωματικά μέλη Ελεγκτικής επιτροπής Τάζογλου Σοφία, Ποδαρά Αριέττα

Ο πρόεδρος
Χαλάτσης Γιώργος

Η γραμματέας
Βορριά Ματούλα