Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Χαλάτσης Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Μαρίνη Ευγενία
Γραμματέας: Βορριά Ματούλα
Ταμίας: Χαλάτση Ελένη – Άννα
Μέλος: Μπενοβίας Γιώργος